Even snel voorstellen.....

Dejola advies en veiligheidsbureau. 

Dejola advies en veiligheidsbureau is opgericht door Danny de Jong, gediplomeerd Hogere veiligheidskundige.

Danny de jong is een veiligheidskundige, die ruime werkervaring heeft opgedaan in het bedrijfsleven. Gespecialiseerd in het waarborgen van een veilige werkomgeving, het uitvoeren van een RI&E, interne en externe audits, het uitvoeren incidentenonderzoek en analyse en rapporteren van verzamelde veiligheidsinformatie.

Dejola advies en veiligheidsbureau, werkt samen met diverse MVK en HVK-specialisten die gedreven zijn om uw organisatie naar een hoger niveau van veiligheid te brengen. 

Onderstaande diensten kunnen wij voor u bedrijf of organisatie verzorgen. 

Wat kan DAVB voor u betekenen?

Veilige werkomgeving

RI&E / TRA

Interne / Externe audits

Ongevals onderzoeken, analyse en rapportage

Interim management


Preventie medewerker


Onze diensten

Creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving. 

Ons team van deskundigen kunnen u helpen bij het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving. Wij kunnen u advies geven over risicobeheersing, het opstellen van veiligheidsprocedures en het implementeren van veiligheidsmaatregelen, gericht op de wettelijke normen en kaders. 

 

Het uitvoeren van een RI&E en de TRA. 

“Het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn cruciale stappen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.”

Een RI&E is een uitgebreid proces dat zich richt op het identificeren en evalueren van alle mogelijke arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie. Het doel is om zowel zichtbare als onzichtbare risico’s in kaart te brengen. Zichtbare risico’s kunnen bijvoorbeeld verband houden met het werken met gevaarlijke stoffen, of het tellen van zware objecten, terwijl onzichtbare risico’s gerelateerd kunnen zijn aan werkdruk, stress of discriminatie. Het resultaat en een RI&E is een gedetailleerd overzicht van de arbeidsrisico’s en een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen.

Taak Risico Analyse (TRA)

Een TRA richt zich specifiek op risicovolle taken waarvoor nog geen gedetailleerde procedures zijn geschreven. Het doel van een TRA is om potentiële gevaren en risico’s van een specifieke taak te identificeren en beheersmaatregelen vast te stellen. Dit proces is essentieel wanneer er in de toekomst risicovolle taken uitgevoerd moet worden waarvoor nog geen duidelijke procedures bestaan. De TRA helpt bij het waarborgen van de veiligheid door gedetailleerd in te gaan op de specifieke risico’s van een enkele taak en passende maatregelen te formuleren.

 

Interne audits en externe audits 

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van auditplannen. Uitvoeren van interne audits, het rapporteren van de bevindingen en daarnaast ook adviseren over de mogelijke verbeteringen en het implementeren van de corrigerende maatregelen.

Externe audits zijn audits die worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij buiten de organisatie of bedrijf. Deze audits hebben als doel om de naleving van de externe normen, richtlijnen of regelgeving te beoordelen. Het kan gaan om audits voor certificering, zoals ISO-normen, of audits uitgevoerd door overheidsinstanties. 

Wij kunnen u ondersteunen bij de voorbereiding op de externe audits, door het identificeren van de vereisten, het beoordelen van de huidige situatie en het implementeren van eventuele verbetering om te voldoen aan de externe normen of regelgeving. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over de juiste documentatie en procedures die nodig zijn voor een succesvolle externe audit. 

Ongevalsonderzoek, analyse en rapportage.

Aan een ongeval gaat meestal een proces vooraf waaraan meerdere factoren een bijdrage leveren. Een eerste stap bij het analyseren van de verzamelde gegevens is het ordenen van de informatie. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. 

Nadat dit allemaal in kaart is gebracht wordt hiervan een rapportage opgesteld.

Dit zal met uw bedrijf of organisatie besproken worden, en kan er een advies gegeven worden of het noodzakelijk is om aanpassingen in procedures, trainingen en/ of veiligheidsmaatregelen aan te passen. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

Interim management.

Heeft uw bedrijf of organisatie tijdelijk behoefte aan een ervaren interim manager met expertise in veiligheidsmanagement, met ervaring in veiligheidscoördinator, risicobeheer en veiligheidsaudits? Wij zijn bekwaam in het implementeren van veiligheidsbeleid, training van personeel in veiligheidsprocedures, en het leiden van veranderingen om de veiligheidscultuur te verbeteren.

Preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker is iemand die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van ongevallen, incidenten en gezondheidsproblemen op de werkvloer. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Doel van een preventiemedewerker is dat de werkomgeving veilig is en voldoet aan de geldende regels en voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Daarnaast kunnen wij u en uw medewerkers advies en voorlichting geven over veilig werken en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

 

Kom in contact